منشور اخلاقی
کمينه  
 |  ورود
منشور اخلاقي
   
منشور اخلاقي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي
 
1-      عالم محضر خداست، اعمال خوب و بد به ذره محاسبه مي شود.
2-      در انجام هر كاري رضاي خداوند كريم را در نظر داشته باشيم.
3-      مكارم اخلاق و اسوه حسنه از صفات پيامبر(ص) و بهترين روش برخورد با ديگران است.
4-      از آموزشهاي ديني،‌اخلاقي و فرهنگي در جهت تكريم مراجعين بهره بگيريم.
5-      همواره با ديگران به نحوي رفتار كنيم كه دوست داريم با ما رفتار كنند.
6-      راهنمايي و اطلاعات لازم را به طور كامل جهت انجام خدمت بهينه و مطلوب در اختيار مراجعين قرار دهيم.
7-      به تعهداتي كه به ارباب رجوع داريم به موقع عمل نماييم.
8-      فضاي كاري را تبديل به فضايي دوستانه و صميمي نماييم.
9-      نسبت به مراجعين و همكاران با خوشرويي ، متانت و صداقت رفتار نماييم.
10-   وظايف خود را موثر و كارآمد همراه با سرعت عمل و منطبق با قوانين و مقررات سازماني انجام دهيم.
11-   به صحبتها و خواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگويي و ارائه خدمات به آنها حداكثر تلاش خود را به كار گيريم.
12-   فعاليتها را بر اساس روش مستند و مشخص انجام دهيم و نه بر اساس سليقه شخسي.
13-   از انتقادات و پيشنهادات مراجعان با روي گشاده استقبال كنيم.
14-   خدمات اداري را به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض ارائه نماييم.
15-   امانتدار و رازدار بوده و از افشاي اظهارات خصوصي افراد و مكاتبات طبقه بندي شده قوياً پرهيز كنيم.
16-   اختيار سازماني و قدرت شخصي را در جهت اهداف سازمان و رضايت مردم و ارباب رجوع به كار گيريم.
17-   از استعمال دخانيات در محيط كار به ويژه در مقابل ارباب رجوع بپرهيزيم.
18-   رسيدگي به امور ارباب رجوع را وظيفه و فضيلت بدانيم.
19-   پاكيزگي و آراستگي خود و محيط كار را به نحو مطلوب رعايت كنيم.
20-   از هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي پرهيز نماييم.
21-   در شنيدن صبور، در پاسخ دادن متين، در عمل منصف باشيم.
22-   محيطي بسازيم كه هم ديگران و هم خود در آن احساس لذت و شادابي كنيم.
23-   تقوا،‌نظم و وقت شناسي را سرلوحه كار خود قرار دهيم.
24-   حتي يك روز را هم در مسابقه خدمات رساني از دست ندهيم.
25-   زلال و شفاف چون كودكان باشيم.
 
     
  
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس